Katalytická aktivita kkat. Maximální počet molekul substrátu, které mohou být přeměněny jedním aktivním místem enzymu za jednotku času. Tato hodnota se měří za optimálních podmínek a za úplného nasycení aktivních míst. Je dána vztahem:
 
kkat = VL
Et
kde VL je limitní rychlost a Et je celková koncentrace enzymu (rovnice Michaelise-Mentenové).
Hodnoty se mohou pohybovat od 4.107 (katalasa) do 0,5 (lysozym).