Derivát fosfopantetheinu, (derivátu kys. panthotenové). Přenašeč acylové skupiny a acetylu. Aktivní při metabolismu mastných kyselin. Jeho část existuje rovněž ve vázané formě (syntéza mastných kyselin). Přenášená acylová skupina je vázané na -SH skupinu ve formě thiosteru.