Rozpustný železo-sirný protein o mol. hmotnosti 11 kDa obsažený ve stromatu chloroplastů. Účastní se přenosu elektronů z FS I na NADP+ na NADPH. Ferredoxin redukovaný fotosystémem je základní mediátorovou bílkovinou zprostředkující vliv světla na regulaci enzymů redukcí -S-S- můstků. Poskytuje redukční ekvivalenty pro nitritreduktasu a pro chloroplastovou glutamátsynthasu.