Pankreatický hormon regulující spolu s inzulinem metabolismus glukosy. Při nízké koncentraci glukosy v krvi se zvyšuje hladina glukagonu. Tento se váže na receptor plasmatické membrány odlišný od receptoru inzulinu. Vazba glukagonu stimuluje syntézu c-AMP a fosforolýzu glykogenu v jaterních buňkách (podobně jako adrenalin), zatímco v adipocytech dochází ke stimulaci triacylglycerollipasy a tím k odbourávání mastných kyselin.