Proteoglykany jsou polyanionty složené z 95% sacharidu a 5% proteinu a jsou základní složkou pojivových tkání zajišťující viskozielastické vlastnosti. Polysacharidová složka je tvořena z disacharidových jednotek (např. heparinu, kys hyaluronové, chondroitinsulfátu). Tyto disacharidy jsou typické přítomností karboxylové nebo sulfátové skupiny.