Lineární nebo rozvětvený řetězec obsahující monosacharidy vázané glykosidovou vazbou. Nejznámějšími polysacharidy jsou homopolymery skládající se z jednoho typu sacharidu:
Celulóza, glykogen, škrob, chitin
 
Heteropolysacharidy jsou obsaženy ve stěnách rostlinných, živočišných a bakteriálních buněk. Obsahují D-xylosu, D-galaktosu, kys. D-uronové, apod.