Flexibilní bariéra fosfolipidů a proteinů obklopující buňku nebo organelu. Je neprostupná pro polární molekuly a ionty. Její základní stavební jednotkou je fosfolipidová dvojvrstva. Obsahuje proteiny, které mají různé biologické aktivity (enzymy, transport). Složení různých membrán se liší. Vnitřní mitochondriální membrána obsahuje 20% fosfolipidů a 80% proteinů.
       Bílkoviny obsažené v membráně se dělí na integrální a periferní.
       Periferní proteiny leží na povrchu membrány, obsahují polární aminokyseliny a lze je snadno odmýt z membrány vysokou iontovou silou.
       Integrální proteiny obsahují hydrofobní domény, nejčastěji transmembránové a-šroubovice.