Fosfolipid, složka membrán eukaryontů. Z něj se syntetizuje fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát. Tato látka hraje zásadní roli při interakci určitých hormonů s plasmatickou membránou. Fosfatidylinositolbisfosfát je štěpen fosfolipasou C a poskytuje dvě látky typu druhého posla: diacylglycerol a inositol-1,4,5-trisfosfát, které mají důležité regulační funkce. Inositolový derivát mobilizuje vápník z endoplasmatického retikula, zatímco diacylglycerol je aktivátorem proteinkinasy C.