Enzym hydrolyzující esterové vazby fosfolipidů. Podle specifity reakce se dělí na fosfolipasy hydrolyzující vazbu mastných kyselin (A1,A2), hydrolyzující vazbu mezi fosfátem a bazí (D), mezi glycerolem a fosfátem (C). Fosfolipasy A1a A2 hrají roli při syntéze a degradaci fosfolipidů. Produkty se nazývají lysofosfatidy. Některé z fosfolipas mají regulační roli. Fosfolipasa A2 katalyzuje uvolnění kys. arachidonové, prekurzoru tkáňových hormonů. Fosfolipasa C má významnou regulační funkci, kdy katalyzuje uvolnění molekul druhého posla (viz fosfotidylinositol).