Organické molekuly schopné přenášet ionty přes membrány. Nejjednoduššími ionofory jsou rozpojovače oxidační fosforylace přenášející H+. Podobným ionoforem je antibiotikum valinomycin specificky přenášející draselné ionty ve formě klathrátu. Některé ionofory mají povahu spíše iontového kanálu (gramicidin).
Schopnost specificky přenášet určitý kationt je dána sterickými faktory (velikost kryptandu a iontu) a rozpustností ionoforu v hydrofobní fázi.