Látka rozpojující proces oxidativní fosforylace (respirační řetězec) nebo fotosyntézy od tvorby ATP. Je o látky lipofilní slabé kyseliny (2,4-dinitrofenol) nebo slabé baze (aminy). Jejich funkce spočívá v přenosu protonů přes membránu ve směru koncentračního gradientu. Přídavek rozpojovače vede k vynulování membránového potenciálu, snížení DpH a zablokování syntézy ATP. Rozpojovače nepůsobí na substrátovou fosforylaci (vznik ATP při anaerobní glykolýze).