Opsin je transmembránový protein nacházející se v membránách disků tyčinek v sítnici oka. Je kovalentně vazán přes lysylovou skupinu s retinalem na principu vzniku Schiffovy baze za vzniku rhodopsinu.