Komplex retinalu s bílkovinou opsinem vázaného kovalentně přes lysylovou skupinu bílkoviny. Světlocitlivé barvivo oční sítnice..