Výsledná látka degradace purinových bazí. Vzniká oxidací xanthinu. Kys. močová (i její soli, uráty) je velmi málo rozpustná a její zvýšená koncentrace v krvi v důsledku narušení metabolismu purinů vede k ukládání urátu sodného v chrupavce kloubů, kde způsobuje zánětlivé bolesti (dna) a současně k ukládání v ledninách s následkem poškození (urolithiáza). Nemoc lze léčit inhibitorem xanthinoxidasy, allopurinolem, analogem hypoxanthinu. Savci oxidují kys. močovou na dobře rozpustný allantoin, který vylučují. Člověk, další primáti a ptáci nemají urikasu a vylučují kys. močovou.