Virus obsahující RNA namísto DNA. Jeho životní cyklus zahrnuje DNA intertmediát. Virus obsahuje reverzní transkriptasu katalyzující syntézu DNA na základě templátu RNA.