Typ kvašení, kdy je anaerobní glykolýza ukončena dekarboxylací kys. pyrohroznové (pyruvátdekarboxylasa) na acetaldehyd a tento je dále redukován na alkohol pomocí NADH. S alkoholickým kvašením se setkáváme u kvasinek)
       Vznik alkoholu je terminálním procesem anaerobní glykolýzy u rostlin.
        
        NADH

       CH3COCOOH = CO2 + CH3COH = CH3CH2OH