Solubilní protein o nízké molekulové hmotnosti (11 000) vázaný na membráně thylakoidů a přenášející elektrony z cytochromu bf na fotosystém I. Protein obsahuje v reakčním centru měď s měnícím se mocenstvím 2+ na 1+.