Troponin a tropomyosin jsou bílkoviny tvořící komplex s aktinem tenkého vlákna svalu, které podmiňují citlivost interakce aktin-myosin na vápenaté ionty. Komplex aktin-troponin-tropomyosin je inertní vůči myosinu v nepřítomnosti vápenatých iontů. Tropomyosin je vláknitá bílkovina a troponin je trimer obsahující vazebné místo pro vápenaté ionty. Vápenaté ionty jsou za klidového stavu skladovány v sarkoplasmatickém retikulu (Ca2+-ATPasa). Nervový signál způsobí vyplavení těchto vápenatých iontů do cytosolu a jejich vazbu na troponin následovanou svalovým stahem.