Číslo přeměny enzymů vzrůstá s teplotou. Teplotní závislost kcat souvisí s aktivační energií nejpomalejšího kroku sledu reakcí. Tato závislost se řídí Arrheniovou rovnicí. U většiny enzymů vrůstá kcat dvakrát při vzrůstu teploty o 10°C. Při vyšší teplotě není enzym stabilní a rychlost reakce klesá.