Enzym katalyzující vzájemnou přeměnu cukrů. Vyžaduje ketosu jako donor a aldosu jako akceptor C3-štěpu.
       Tato reakce má dva kroky. Prvním je štěpení ketosy mezi C-3 a C-4. Druhý krok zahrnuje aldolovou kondenzaci. Všimněte si existence karbaniontu díky kyselosti vodíku na uhlíku č.3. Karbaniont se účastí nukleofilního ataku karbonylového uhlíku. Tyto reakce hrají důležitou roli v pentózafosfátovém cyklu a Calvinově cyklu.