Dráha zahrnující oxidaci glukosa-6-fosfátu na pentosafosfáty a další přeměny těchto pentosafosfátů. Cílem tohoto cyklu je tvorba NADPH a pentos. Pentosy jsou dále regenerovány sérií transaldolasových a transketolasových reakcí.