Cytochromoxidasa obsahuje 2 atomy Cu a dále hem a a hem a3. Atomy mědi se redukují z Cu2+ na Cu+. K oxidaci cytochromu c dochází na straně cytosolu, zatímco k redukci kyslíku cytochromem a3 a Cu na straně matrix. Redukce O2 na vodu vyžaduje celkem 4 elektrony poskytované cytochromem c. První fází je redukce O2 na O22- . Reakce je dvouelektronová. Jeden atom kyslíku se váže na hem a3.a druhý na arom mědi. Přísun dalších 2 elektronů zůsobí disociaci vazby O-O a redukci na 2 OH-.