Jednobuněčný organismus obsahující jeden chromosom, bez jádra, žádné membránově vázané organely, s charakteristickými ribosomy a typickou biochemií. Opak eukaryontu.