Enzymy štěpící vazby v molekule prostřednictvím vody.
       Příklady:

       esterové vazby (EC 3.1) lipasy, fosfolipasy,
       glykozidové vazby (EC 3.2) amylasy, glykosidasy
       peptidové vazby (EC 3.3) proteinasy