Alkoholy s dlouhým řetězcem obsahujícím 18-20 izoprenoidních jednotek. Tato hydrofobní molekula ukotvuje oligosacharidy při glykosylaci bílkovin v membráně endoplasmatického retikula při syntéze glykoproteinu. Oligosacharidový řetězec je pak transferován na bílkovinu prostřednictvím N-vazby (N-glykosid) mezi asparaginem bílkoviny a N-acetylglukosaminem oligosacharidu.