Nukleotid vytvořený přidáním disfosfátové nebo trifosfátové skupiny k adenosinu. Hlavní energetický zdroj buňky zajišující aktivní transport, svalový stah, přenos nervového vzruchu, vidění. Substrát kinas (hexokinasa, proteinkinasy).