Přenos účinku světla na nervový signál zajišťují tyčinky v sítnici oka. Vnější segment tyčinky obsahuje disky, na jejichž membráně se nachází rhodopsin. Vnitřní segment obsahuje Na-K ATPasu, která transportuje Na+ ven a K+ dovnitř buňky. K+ ionty difundují volně zpět směrem ven, zatímco propustnost pro sodné ionty je malá. Sodné ionty jsou transportovány zpět iontovým kanálem nacházejícím se poblíž disků. Membránový potenciál tyčinky je asi 20 mV. Sodný kanál je regulován cGMP. V jeho přítomnosti je sodný kanál otevřen. cGMP vzniká z GTP a je štěpen fosfodiesterasou. Ve tmě je aktivita fosfodiesterázy nízká, koncentrace cGMP maximální, sodný kanál je otevřen a membránový poteciál nízký. Světlo interagující s rhodopsinem způsobí změnu konformace retinalu z 11-cis na all-trans. Tato změna aktivuje fosfodiesterasu, která rozloží cGMP na GMP a tím se uzavře sodný kanál. Výsledkem je hyperpolarizace membrány na světle.