Sekvence tří po sobě jdoucích bazí na tranferové RNA, která se páruje s komplementárními bázemi odpovídajícího kodonum-RNA.