Transferová RNA. Její funkcí je přenos aminokyselin k mRNA vázané na ribosomu. tRNA má charakteristickou strukturu z dvojité šroubovice tvořící 3-4 smyčky složené z jednoho řetězce s místem pro připojení aminokyseliny (adenosin) a antikodonem odpovídajícím tripletovému kodonu na mRNA. tRNA je složena z 75-90 nukleotidů. Pro většinu aminokyselin existuje více než jedna tRNA.