Bílkovina vyžadovaná při elongační fázi syntézy proteinu. Elongační faktor G způsobuje pohyb peptidyl-t-RNA z místa A do místa P na ribosomu.