Produkce sacharidů z necukerných prekurzorů, jako je laktát, pyruvát nebo aminokyseliny. V užším slova smyslu se tak nazývá produkce glukosy z laktátu probíhající v játrech obratlovců (viz Coriho cyklus)
Glukoneogeneze probíhá zvratem anaerobní glykolýzy. Nevratným krokem je vznik fosfoenolpyruvátu z pyruvátu, jehož velmi nepříznivá DG se obchází karboxylací pyruvátu na oxalacetát , následuje přeměna na fosfoenolpyruvát. Další dva nevratné kroky jsou fosfofruktokinasová a hexokinasová reakce.

biotin, ATP ATP
CH3COCOOH + CO2 = HOOC.CH2.CO.COOH = CH2=C(OP)-COOH + ADP

 
Vznik PEP z oxalacetátu: