Mnohočetné formy jednoho druhu enzymu lišící se svými molekulárními i kinetickými vlastnostmi. Typickým příkladem je laktátdehydrogenasa (LDH) obratlovců, která je tetramerem skládajícím se ze dvou typů podjednotek zvaných H (srdeční) a M (svalová), jež jsou produkty dvou genů.

 
 
Při stejné koncentraci obou podjednotek se těchto 5 izoenzymů se vyskytuje ve statistickém poměru 1:4:6:4.1 a je možno je detegovat díky jejich rozdílné elektroforetické mobilitě. Izoenzymy LDH se liší svou citlivostí vůči inhibici pyruvátem.