Enzym podílející se na regeneraci NADanaerobní glykolýze lokalizovaný ve svalové buňce.
 
pyruvát + NADH + H+ = laktát + NAD
 
Enzym se vyskytuje ve formě tetrameru. Reakce je silně posunuta ve prospěch tvorby laktátu.
Většina obratlovců má minimálně dva strukturní geny pro laktátdehydrogenasu kódující strukturu srdečního (H) izoenzymu a svalového izoenzymu (M). Svalový enzym, který pracuje za anaerobních podmínek není inhibován nadbytkem pyruvátu, který vzniká při anaerobní glykolýze. Srdeční enzym pracující za aerobních podmínek provádí spíše oxidaci laktátu na pyruvát.