Enzymy katalyzující kovalentní spojení dvou molekul dohromady za současné hydrolýzy ATP nebo podobných nukleosidtrifosfátů. Označují se též jako synthetasy.

Syntezují vazbu C-O (EC 6.1) aminokyselina-tRNA-ligasa
Syntezují vazbu C-N (EC 6.2) glutaminsynthetasa
Syntezují vzbu C-C (EC 6.4) acetyl-KoA-karboxylasa