Meziprodukt hrající roli při syntéze tuků, který vzniká z acetylKoA, CO2 a ATP za katalýzy enzymem karboxylasou (koenzym biotin).
 
CH3CO-SKoA + CO2 + ATP = HOOC-CH2-CO-SKoA + ADP + Pi