Enzymy katalyzující štěpení vazeb, ale také odstranění určité skupiny za vzniku dvojné vazby (příklady):
 
C-C (EC 4.1.) pyruvátdekarboxylasa
C-O (EC 4.2) fumaráthydratasa
C-N (EC 4.3) fenylalaninamoniaklyasa