Reakce, kterou se metabolizuje pyruvát nebo 2-oxoglutarát. Dekarboxylaci pyruvátu katalyzuje komplex 3 enzymů lokalizovaných v mitochondriích: pyruvátdekarboxylasa (1) , dihydrolipoyltransacetylasa (2) a dihydrolipoyldehydrogenasa (3). Reakce se účastní thiamindifosfát, kyselina lipoová. Produktem je acetylKoA.
 
Pyruvát + NAD+ + KoA = AcetylKoA + NADH + CO2