Tvorba ATP jako výsledek přenosu elektronů na kyslík. Viz respirační řetězec, spřažení oxidat. fosforylace.