Reakce uplatňující se při vzájemné přeměně cukrů. Donorem C2-štěpu je ketosa , akceptorem je aldosa. Reakce má dva kroky. Je iniciována karbaniontem thiamindifosfátu. V prvním kroku dochází ke štěpení ketosy mezi vazbami C2 a C3. Dvouhlíkatý zbytek zůstává vázán na enzymu. Tím se původně karbonylový uhlík převede na nukleofil. Druhým krokem je kondenzace acyloinového typu. Reakce se uplatňuje v pentosafosfátovém cyklu a Calvinově cyklu.