Komplex mRNA a dvou nebo více ribosomů účastnící se aktivně syntézy proteinů.