Antibiotikum inhibující syntézu polypetidu tak, že kompetuje s aminoacyl-t-RNA při vazbě na ribosomální vazebné místo A.