Kalmodulin je protein vázající vápník (Mr 17 000), který aktivuje kalcium-dependentní proteinkinasy téměř ve všech eukaryontních buňkách. Má celkem 4 vazebná místa dvou typů pro vápník: nízkoafinitní a vysokoafinitní. Kalmodulin hraje roli při přenosu signálu z hormonálního receptoru na plasmatické membráně.