Enzym hydrolyzující peptidovou vazbu. Podle mechanismu reakce v aktivním centru se rozdělují na několik skupin: proteinasy obsahující zinek (karboxypeptidasa A), serinové proteinasy (trypsin, chymotrypsin) thiolové proteinasy (papain) a kyselé proteinasy (pepsin).
Podle místa štěpení se dělí na endoproteinasy (štěpící vazbu uvnitř řetězce) a exoproteinasy (karboxypeptidasy, aminopeptidasy).