Antibiotikum vázající se na malou podjednotku prokaryontních ribosomů tak, že deformuje jeho strukturu. Důsledkem je špatné čtení při translaci, inkorporace nesprávných aminokyselin. Dalším efektem je narušení iniciační reakce.