Serinová proteinasa ze skupiny endoproteinas syntezovaná spolu s trypsinem a elastasou v pankreatu ve formě zymogenu. Štěpí peptidovou vazbu v místě aromatických aminokyselin (fenylalanin, tyrosin, tryptofan). Sekundární struktury trypsinu, chymotrypsinu a elastasy prokazují, že se vyvinuly ze stejného předchůdce.