Endoproteinasy, jejichž zástupcem je trypsin, chymotrypsin nebo elastasa. Jsou syntezovány v pankreatu a vylučovány do tenkého střeva ve formě zymogenu.
Sekundární struktura všech tří proteinas je velmi podobná, protože se vyvinuly ze společného předchůdce.
aktivním centru těchto proteinas se nachází serin. Tento je modifikován organofosfáty (diisopropylfluorofosfát). Kyselost serinového zbytku zvyšuje přítomnost histidinu a kys. asparagové. Všechny tři aminokyselinové zbytky tvoří tzv. katalytickou triádu. Obrázek ukazuje první stadium hydrolýzy peptidové vazby. Následuje deacylace serinu molekulou vody.