Sférické částice nacházející se v krevní plasmě složené z proteinů, fosfolipidů, neutrálních tuků a cholesterolu. Jejich význam spočívá v transportu tuků a lipoidů krví. Vzhledem k jejich malé hustotě se při centrifugaci objevují na povrchu vodné fáze. Podle hustoty je lze dělit na několik skupin. Nejnižší hustotu mají lipoproteiny obsahující převážně triacylglyceridy, nejvyšší hustotu pak mají cholesterylestery.