Lipidy jsou heterogenní skupina látek nerozputných ve vodě a rozpustných v organických rozpouštědlech. Patří do ní následující látky:
 
1. Tuky a oleje (acylglyceroly)
2. Glycerolipidy (glycerofosfolipidy, plasmalogeny, kardiolipin)
3. Sfingolipidy
4. Steroidy (cholesterol, žlučové kyseliny, steroidní hormony)
5. Izoprenoidy (ubichinon, plastochinon, dolichol)
6. Vitaminy rozpustné v tucích
7. Deriváty mastných kyselin (leukotrieny, prostaglandiny, prostacykliny, tromboxany)