Enzym katalyzující fosforolýzu glykogenu nebo škrobu kyselinou fosforečnou. Vyskytuje se ve dvou formách-aktivní a neaktivní. Podléhá důležitému kaskádovému mechanismu regulace proteinkinasou (viz fosforolýza) (viz odbourávání glykogenu).