Benzochinonový derivát lipoidního charakteru účastnící se přenosu elektronů mezi fotosystémem II a cytochromem bfchloroplastech.